Özel Fonlar

Garanti Portföy, varlıklarının yönetiminde profesyonel desteğe ihtiyaç duyan Bireysel Müşteriler ve şirket varlıklarının yönetiminde özel fon yönetiminin avantajlarından faydalanmak isteyen Kurumsal Müşteriler için Özel Yatırım Fonu Kuruluşu ve Yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Özel fon kurmayı düşünen yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda, fonun kuruluş işlemlerinden yönetimine kadar gerekli tüm hizmet sunulmaktadır. Özellikle fonun kuruluş sürecinde her türlü operasyonel destek verilmekte, sürecin resmi kurumlarla takibi yapılmaktadır. Fon kuruluşu sonrası ise fon portföyü Garanti Portföy'ün tecrübeli yönetim kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Özel Yatırım Fonu nedir?

Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar "Özel Fon" olarak adlandırılır. Fonun yatırım stratejisi ve hedefleri, Fon İzahnamesinde açıkça belirtilmektedir.

Kimler için uygundur?

Özel Yatırım Fonu aşağıdaki yatırımcılar tarafından tercih edilebilmektedir:

 • Şirketler
 • Şirket Ortakları, Yöneticileri, Çalışanları
 • Vakıf, Dernek ve Sendikalar
 • Meslek Grupları, Sektörel Yatırımcılar
 • Yüksek Birikime Sahip Bireysel Yatırımcılar
 • Yüksek Birikime Sahip Aileler

Uygun Yatırımcı Profilleri

 • TL Yatırımcısı: TL cinsi mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar
 • Döviz Yatırımcısı: Döviz cinsi mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar
 • Hisse Senedi Yatırımcısı: Hisse Senedi Endeksleri üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar
 • Katılım Hesabı ve Sukuk Yatırımcısı: Faiz içermeyen ürünlerden elde edilen getiriyi hedefleyen yatırımcılar
 • Karma Yatırımcı: TL ve Döviz cinsi veya Sabit Getirili ve Hisse Senedi yatırım araçlarını portföylerinde bir arada bulundurmak isteyen yatırımcılar

Hangi yatırım araçları kullanılmaktadır?

Özel Sektör Tahvil ve Bonosu, Hazine Bonosu / Devlet Tahvili, Hisse Senedi, Türev Araçlar, TL/Döviz Cinsi Mevduat, Döviz Cinsi Yatırım Araçları, Altın, Ters Repo, Faizsiz Yatırım Araçları, Yatırım Fonları...

Yatırımcılar açısından avantajları nelerdir?

 • Yatırımcıya özel yönetim stratejisi oluşturulması, fon portföyünün tecrübeli ve uzman kadro tarafından bu doğrultuda yönetilmesi
 • Fon katılımcılarının yatırımcı tarafından belirlenebilmesi
 • Kurumsal Yatırımcılara kimlik, tanıtım ve markalaşmada katkı sağlaması