Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu

Fonun amacı, G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve diğer organize piyasalarında işlem gören borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına dayalı depo sertifikalarına, yatırım fonu katılma paylarına ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir. Portföye dahil edilecek depo sertifikaları Amerikan Depo Sertifikaları (American Depository Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikaları (Global Depo Sertifikaları (Global Depository Receipt - GDR)'dır.

Fonun varlık seçimi ve dağılım stratejisi belirlenirken, G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülke piyasaları ve global ekonomideki değişiklikler yakından takip edilerek varlık kombinasyonu oluşturulur.

Fon Portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. Fona dahil edilen yatırım fonlarının seçiminde; piyasa beklentilerine ek olarak, fonların yatırım amaçları, portföy kompozisyonu, yatırım ilke ve teknikleri, fon yöneticilerinin uzmanlıkları, geçmiş performansları, yönetim ücret ve giderleri de göz önünde bulundurulur.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi


MinimumMaksimum
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %80 %100
Yerli / Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %0 %20
Yerli / Yabancı Ortaklık Payları %0 %20
Depo Sertifikaları (ADR/GDR) %0 %20
Ters Repo İşlemleri %0 %20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
Yerli/Yabancı Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları %0 %20
Yerli/Yabancı Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 %20
Yurt içi/Yurt Dışı Bankalarda Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10

Karşılaştırma Kriteri

BIST-KYD 1 AylIk Mevduat USD (TL) Endeksi

İşlem Saatleri

12:00'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 12:00'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

12:00'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 12:00'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 15.08.2020

Risk Değeri 6
Fon Büyüklüğü 71.096.939 TL
Fon Fiyatı (Birim)
0,031715 TL
Fon Yönetim Ücreti 2,19 %
Halka Arz Tarihi 28.04.2014

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)1,557,7310,0221,5723,2946,31108,10217,09

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları