Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

Fonun amacı, G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak, orta-uzun vadede döviz bazında mutlak getiri sağlamaktır.

Fonun varlık seçimi ve dağılım stratejisi belirlenirken, G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülke piyasaları ve global ekonomideki değişiklikler yakından takip edilerek varlık kombinasyonu oluşturulur.

Fona dahil edilen yatırım fonlarının seçiminde; piyasa beklentilerine ek olarak, fonların yatırım amaçları, portföy kompozisyonu, yatırım ilke ve teknikleri, fon yöneticilerinin uzmanlıkları, geçmiş performansları, yönetim ücret ve giderleri de göz önünde bulundurulur.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi


MinimumMaksimum
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %80 %100
Katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu %0 %20
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları %0 %20
Ters Repo İşlemleri %0 %20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
Yurtdışı Borsa Dışı Repo İşlemleri %0 %10
Yurt içi/Yurt Dışı Bankalarda Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10

Karşılaştırma Kriteri

BIST-KYD 1 AylIk Mevduat USD (TL) Endeksi

İşlem Saatleri

12:00'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 12:00'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

12:00'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 12:00'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 06.06.2020

Risk Değeri 6
Fon Büyüklüğü 38.279.559 TL
Fon Fiyatı (Birim)
0,028740 TL
Fon Yönetim Ücreti 2,19 %
Halka Arz Tarihi 28.04.2014

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)0,33-0,479,6221,5011,7222,3993,64187,34

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları