Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/07/2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.7290 sayılı yazısıyla; Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu ve Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun, Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ve Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun, Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu’na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon, tahvil ve bono yatırımı yapmak isteyen, orta risk seviyesine sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi


VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
MinimumMaksimum
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları %80 %100
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %0 %20
Ters Repo İşlemleri %0 %20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
Kira Sertifikaları %0 %20
Gelir Ortaklığı Senetleri %0 %20
Gelire Endeksli Senetler %0 %20
Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10

Karşılaştırma Kriteri

%40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi +%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

İşlem Saatleri

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 28.10.2020

Risk Değeri 3
Fon Büyüklüğü 24.244.552 TL
Fon Fiyatı (Birim)
390,612742 TL
Fon Yönetim Ücreti 1,00 %
Halka Arz Tarihi 22.10.1987

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)0,080,550,552,807,7210,2648,362.007,21

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları